Emigranter från Högsäter i Dalsland
(Älvsborgs län) till Amerika 1863-1896,
vistas i Amerika enligt husförhörslängden
och återvändande från Amerika.
Emigrants from Högsäter in the
province of Dalsland (the county of
Älvsborg), Sweden to America
1863-1896. In America according to
clergical survey
. From America to
Högsäter 1873-1897.
Varje person har ett eget nummer, ibland hänvisas till numret vid
släktskap. Bland inflyttade finns 19 nya personer och andra som
tidigare finns med bland utflyttade.
Rättelser och kompletteringar emotses tacksamt. Länkar "Antavla"
som inte fungerar kommer att åtgärdas. Antavla kan fås direkt av
mig, maila: pehr@hedenqvist.com
Each person has his own number, sometimes the number is
refered to in connection with family ties.
Corrections and additions are welcome. Links "Antavla"
(Ahnentafel) that are not working will be fixed. You can get the
ahnentafel by e-mailing me. Later there will be a translation of
the titles and other comments.
Emigranter från Råggärd till Amerika
1885-1891.
Emigrants from Råggärd to America
1885-1891.
setstats