Pehr Hedenqvists uppsatser
Välkommen till min hemsida som innehåller de uppsatser jag
skrivit på Stockholms universitet 2002-2006. Jag har gått på
Kulturvetarlinjen och läst historia och ekonomisk historia. Det
går bra att ladda ner mina uppsatser och använda dem, bara
källa anges om du citerar något.
Uppsatser skrivna själv:
Om en polsk krigsfånge, Voiter i Germundebo Om Vojtek
Pålsson (f 1638 i Polen, d 1710 i Björsäter)
En fastighet och dess invånare i kvarteret Wahrenberg i
Klara församling Om en fastighet i Stockholm
1878-1926
Fogden och hans män Om fogdar, skrivare och
fogdetjänare i lokalsamhället under 1500-talet
Ett rackarns liv Om bödlar, skarprättare, mästermän
och rackare i Stockholm 1590-1920
Uppsatser skrivna tillsammans med Anna Bengtström:
Det moderna veterinäryrkets framväxt Om veterinärer
och veterinärstuderande i Stockholm 1835-1875
Veterinärinrättningen i Stockholm En verksamhetsberättelse
och fältstudie 1821-1880
Mig når du på följande adress: pehr@hedenqvist.com
setstats