De resande förde ett kringflackande liv samt skötte sysslor
som ingen annan ville utföra, t ex nattmanssysslan som
innehöll renhållning i städerna och assistans till bödeln.
Bland mina anor finns nattmannen i Odense Ole Hansen
Dyrendal och hans hustru Magdalene Mortensdatter, deras
son nattmannen i Odense Morten Olsen Dyrendal och hans
hustru Ingeborg Engel Jakobsdatter. Släkten Dyrendals
efterkommande hittar du
här.

Morten och Ingeborgs dotter Lena Margareta Mårtensdotter
och hennes man Bolvig Pettersson (Pedersen) flyttar någon
gång mellan 1762 och 1763 till Landskrona i Skåne. Flera av
deras barn tar faderns förnamn som efternamn och släkten
Bolvig blev ökänd (se fotot ovan av Petronella Risberg som
var sambo med nattmansdrängen Fredrik Johansson Bolvig
och fick sonen Johannes Gottlieb Fredriksson Bolvig, alla
var dömda för brott). Släkten Bolvigs efterkommande hittas
här.

Bolvig och Lena Margaretas son Mårten Bolvigsson var
ingift i två andra resandesläkter som innehåller nattmännen
Hans Jakobsson
Dyring och Jöns Nilsson. Deras dotter
Johanna Maria var gift med nattmannen Elias
Dahlberg och
deras barn var ingifta i nattmanssläkten
Karström.

Slutligen finns ingifta medlemmar av nattmanssläkten
Rolin,
som senare kallar sig Brolin. Klicka på länkar för att komma
till stamtavlorna.

Traveller families in Denmark and Sweden, click on the links
to see their descendants.
Nattmanskamp
Resandefolk
setstats