Smedsläkter jag forskar i presenteras här. Jag är medlem i
Föreningen för Smedsforskning och har medverkat med
uppgifter om smedsläkten Rockström/Roxström i Svenska
Smedsläkter.

Barbro Klevenstedt skriver i nämnda bok följande om släkten
Roxström: ".. återfinns första gången i början av 1700-talet
vid Hults hammare i Kvillinge sn, Östergötland. Där
förekommer då Johan Johansson och Erik Johansson
, vilka
förmodligen var bröder. Erik och Johan förekommer också

under namnet Råckman 1703-1706 respektive 1705, medan
de i hammartingsprotokollet för Östergötland 1701 20/6
kallas Restock (de enda mästersvennerna vid Hult 1701 är
Erik och Jean Restock medan den enda 1702 är Erik och
Johan Rockström. Vid denna tid innehåller protokollen
avkortningar för de som flyttat, så det är ingen tvekan om det
är samma personer)." Jag tillhör släkten genom min mormor.

Släkten Hedenqvist räknas också som en smedsläkt då två
generationer i följd verkade som smeder vid Bofors bruk i
Karlskoga sn. Se mera om dess härstamning under min
farfars anor.

En smedsläkt som är vallonsk är Musquin eller Muskin som
min fru tillhör på sin mors sida. Den verkade bl a vid
Godegårds bruk. Klicka på länken för att komma till min
svärmors anor.
Andra smeder som finns i min forskning är Joakim Gehrig.
setstats