Sophantering fastigheten Norrköping Sågaren 15

Soptunnor för hushållsavfall respektive komposterbart avfall är uppställda vid
container på gården. Hushållsavfall som t ex avfall från matsal, kafeteria,
toaletter och allmän städning får inte läggas i container enligt de regler som
gäller i Norrköpings kommun, utan ska läggas i särskilda soptunnor.
Komposterbart avfall som matrester, kött- och fiskben, bröd och kakor,
hushållspapper, servetter, blommor och blomjord, äggskal, frukt- och
grönsaksrester läggs i den bruna tunnan och övrigt brännbart i den gröna
tunnan. Kartonger, förpackningar och glas ska lämnas till Returpunkten.

Vår adress och telefonnummer
Sågaren Fastighets AB                                
Maria Sandels G
ränd 2 lgh 1202                                                  
112 69 Stockholm                                                
                                             
Anders Hedenqvist                
Mobil 0708-277588

e-post info@hedenqvist.com
setstats